BNI SPEED CHAPTER

BNI SPEED CHAPTER

BNI (Business Networking International) là một tổ chức kết nối thương mại lớn nhất thế giới dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. SPEED CHAPTER là chi hội thứ 32 của BNI tại Việt Nam, chúng tôi tới từ Đất Cảng Hải Phòng.

Tôi vinh dự là một thành viên trong đại gia đình SPEED

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s