Lần đầu tiên được lên tàu

Lần đầu tiên được lên tàu.

Tên tàu: Four Emerald

34.000 tấn

Nằm trong seri công ty Sea Quest  (Italy) đặt hàng nhà máy đóng tàu Phà Rừng

Kết bạn với tôi qua Facebook và Twitter 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s