Trần Việt Anh – Những mảnh tình đi lạc

Những mảnh tình đi lạc - Trần Việt Anh

Những mảnh tình đi lạc – Trần Việt Anh

Có thể rằng em đã quên

Góc thành phố lúc 5 giờ chiều

Vạt nắng rơi ở cà phê phố cổ

Nhìn dòng người đông nghẹt thở

Thấy thật là may Continue reading