Sapa in my eyes

Mấy bức hình nhặt nhạnh được trong chuyến đi Sapa 3 ngày 4 đêm cuối tháng 9/2016.

Bài kinh nghiệm du lịch Sapa (đầy đủ): bit.ly/kinh-nghiem-sapa
Địa điểm du lịch nên ghé khi tới Sapa: bit.ly/dia-diem-sapa
Trải nghiệm thú vị nên thử ở Sapa: bit.ly/trai-nghiem-sapa