Sapa in my eyes

Mấy bức hình nhặt nhạnh được trong chuyến đi Sapa 3 ngày 4 đêm cuối tháng 9/2016.

Bài kinh nghiệm du lịch Sapa (đầy đủ): bit.ly/kinh-nghiem-sapa
Địa điểm du lịch nên ghé khi tới Sapa: bit.ly/dia-diem-sapa
Trải nghiệm thú vị nên thử ở Sapa: bit.ly/trai-nghiem-sapa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s