9 thương hiệu đắt giá nhất năm 2012

9 thương hiệu đắt giá nhất năm 2012 lần lượt là Cocacola, Apple, IBM, Google, Microsoft, GE, McDonald’s, Intel và Samsung. Sau một năm đã có rất nhiều thay đổi bất ngờ xảy ra.
Coca-Cola1 Continue reading

Thương hiệu là gì?

thuong-hieu-la-gi

Có rất nhiều định nghĩa về thương hiệu, theo Marty Neumeier (chuyên gia hàng đầu thế giới về thương hiệu) thì ông định nghĩa: “Thương hiệu là cảm nhận của một người về Continue reading