Những ngày bình, lặng

Rất thích quãng thời gian này. Cuộc sống có lúc sôi động, lúc nhẹ nhàng, lúc vô tư, lúc có chút không vui, hay cả những lúc gặp áp lực, khó khăn trong cuộc sống – nhưng mọi thứ đang dần đơn giản.  Continue reading