BNI SPEED CHAPTER

BNI SPEED CHAPTER

BNI (Business Networking International) là một tổ chức kết nối thương mại lớn nhất thế giới dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. SPEED CHAPTER là chi hội thứ 32 của BNI tại Việt Nam, chúng tôi tới từ Đất Cảng Hải Phòng.

Continue reading