Thiền là gì? Chia sẻ lợi ích của Thiền với cuộc sống

Bài viết này, tôi muốn chia sẻ lợi ích của Thiền với cuộc sống của mình.

Thiền là gì? Chia sẻ lợi ích của Thiền với cuộc sống

Thiền là gì? Thiền có lợi như thế nào với lợi ích của chúng ta? Continue reading

Thiền là gì và 4 cách tránh “phân tán” tư tưởng

Thiền định

Thiền là một sự rèn luyện tinh thần mà giúp bạn tự đi tới sự suy tư bình thường để mà có được 1 trạng thái ý thức sâu hơn, sự thấu hiểu và thư giãn có thể xuất hiện. Bài luyện tập này có thể hàn gắn và biến đổi cuộc sống của bạn nhưng thật khó để biết nó bắt đầu từ đâu. Continue reading