9 thương hiệu đắt giá nhất năm 2012

9 thương hiệu đắt giá nhất năm 2012 lần lượt là Cocacola, Apple, IBM, Google, Microsoft, GE, McDonald’s, Intel và Samsung. Sau một năm đã có rất nhiều thay đổi bất ngờ xảy ra.
Coca-Cola1 Continue reading