Thương hiệu là gì?

thuong-hieu-la-gi

Có rất nhiều định nghĩa về thương hiệu, theo Marty Neumeier (chuyên gia hàng đầu thế giới về thương hiệu) thì ông định nghĩa: “Thương hiệu là cảm nhận của một người về Continue reading