Những đứa trẻ ở chùa Bồ Đề

Hnay rảnh rỗi ngồi lục lại đống ảnh cũ, xem lại album chuyến đi từ thiện cùng Viet-care tại Chùa Bồ Đề, thấy ảnh mấy đứa trẻ cảm giác nao nao khó tả y như lần đầu tiên đến đây.

Continue reading